JavaScript is required
筛选
搜索
主题
不限 计算机科学与信息技术工程技术环境科学商业与经济社会科学与人文科学
经济与金融管理银行业商业电子商务市场营销人力资源
会议时间
不限本月下月近半年近一年
自定义
截稿时间
不限本月下月近半年近一年
自定义
会议地点
不限 亚洲欧洲非洲大洋洲北美洲南美洲
出版类型
全部 会议论文集期刊
出版机构
全部 IEEEACM SPIESpringerElsevier其它
检索类型
全部 SciSciEEi CompendexScopus其它
  • 综合排序
  • 按时间排序
  • 按热度排序

IC4E
2024

2024年第十五届电子教育、电子商务、电子管理和电子学习国际会议
(IC4E 2024)

2024.03.18 - 2024.03.21日本 福冈
投稿截止2024.01.15

ICEEG
2024

2024年第八届电子商务和电子政务国际会议
(ICEEG 2024)

EI COMPENDEXSCOPUS
2024.05.28 - 2024.05.30阿拉伯联合酋长国 阿治曼
投稿截止2024.03.10
EI COMPENDEXSCOPUS

ICTEM
2024

2024年第五届教育教学管理国际会议
(ICTEM 2024)

EI COMPENDEXSCOPUS
2024.07.29 - 2024.07.31西班牙 巴塞罗那
投稿截止2024.04.30
EI COMPENDEXSCOPUS

ICIIL
2024

2024年第十届创新与工业物流国际会议
(ICIIL 2024)

EI COMPENDEXSCOPUS
2024.08.23 - 2024.08.25中国 澳门
投稿截止2024.05.10
EI COMPENDEXSCOPUS

MSIE
2024

2024年第六届管理科学与工业工程国际会议
(MSIE 2024)

2024.04.24 - 2024.04.26泰国 曼谷
投稿截止2024.03.01

ACKIM
2024

2024年第二届亚洲知识与创新管理会议
(ACKIM 2024)

EI COMPENDEXSCOPUS
2024.07.26 - 2024.07.28泰国 曼谷
投稿截止2024.04.25
EI COMPENDEXSCOPUS

ICSCM
2024

2024年第五届供应链管理国际会议
(ICSCM 2024)

2024.01.12 - 2024.01.14新加坡 新加坡
投稿截止2023.11.25

ICCMB
2024

2024年第七届计算机管理与商务国际会议
(ICCMB 2024)

2024.01.12 - 2024.01.14新加坡 新加坡
投稿截止2023.11.25

ICEME
2024

2024年第十五届电子商务,管理与经济国际会议
(ICEME 2024)

EI COMPENDEXSCOPUS
2024.07.19 - 2024.07.21中国 北京
投稿截止2024.04.20
EI COMPENDEXSCOPUS

ICIKM
2024

2024年第十三届创新、知识与管理国际会议
(ICIKM 2024)

EI COMPENDEXSCOPUS
2024.06.21 - 2024.06.23意大利 罗马
投稿截止2024.04.25
EI COMPENDEXSCOPUS
返回顶部